ست 7 نفره کامرون * Cameron

مبل 7 نفره کامرون بسيار راحت و بر گرفته از طراحي با فاكتور هاي انساني میباشد

Package Includes: یک عدد مبلمان 3نفره + یک عدد مبلمان 2 نفره + دو عدد مبلمان تک نفره
Delivery Time:20 روز کاری
Warranty:یک سال ضمانت تعمیر
Dimentions: